Przegląd nietypowych metod leczenia prezbiopii

nowoczesne metody leczenia prezbiopiiPrężny rozwój technologiczny pozwala na odkrywanie i wprowadzanie w życie coraz lepszych metod terapeutycznych. Nie inaczej jest w przypadku okulistyki, która proponuje także różne formy nowoczesnego leczenia prezbiopii.

Korekcja prezbiopii przy pomocy lasera

Podstawową metodą leczenia prezbiopii nowoczesnymi metodami jest leczenie za pomocą lasera. Metoda ta polega na zmianie aberracji sferycznej oczu za pomocą wiązki laserowej. W przypadku prezbiopii, najczęściej jedno z oczu dostosowywane jest do widzenia odległego, natomiast drugie – do widzenia bliskiego. W rezultacie uzyskuje się odpowiednią ostrość w całym zakresie odległości.

Korekcja prezbiopii po wszczepieniu soczewki

Jedną z popularniejszych metod chirurgicznego leczenia prezbiopii jest także wszczepienie bioanalogicznej soczewki w miejsce starej, niepoprawnie działającej. Nowa soczewka implantowana jest na stałe, a za jej pomocą możliwa jest korekcja wady wzroku o dowolnej mocy. Sztuczna soczewka – ze względu na swoje przeznaczenie – wykonana jest z wysokiej jakości materiałów, które wykazują się dużą przejrzystością i trwałością. Zabieg trwa kilkanaście minut, nie wymaga znieczulenia ogólnego, a sam pacjent nie odczuwa żadnego bólu.

Korekcja prezbiopii przy pomocy wkładów dorogówkowych

Nowszą metodą leczenia jest zastosowanie wkładów dorogówkowych, które działają na podobnej zasadzie co soczewki wieloogniskowe, eliminując jednak konieczność stosowania okularów czy zwykłych soczewek kontaktowych. Wkłady dorogówkowe są małymi, okrągłymi protezami, które implantowane są przed soczewką, i które działać mogą na jeden z dwóch sposobów: poprzez dopuszczanie do oka wyłącznie centralnie skupionych promieni światła (promienie rozproszone pogarszają ostrość widzenia), lub poprzez zmianę kształtu rogówki. Wkłady wszczepiane są do jednego oka – zazwyczaj niedominującego – aby uniknąć trudności z widzeniem obuocznym.
Najbardziej zaawansowane pośród stosowanych implantów gwarantują wysoką jakość widzenia bez obecności stref przejściowych oraz poprawny kontrast. Jest to osiągalne dzięki specjalnym projektom wkładów, które wciąż są udoskonalane. Niektóre z nich charakteryzują się niewielkim pojedynczym otworem usytuowanym w ich centralnej części, inne zaś – obwodowym i okrężnym położeniem wielu, małych otworków. Obecnie uważa się, że wkłady wewnątrzrogówkowe są najbardziej obiecującą metodą terapii prezbiopii. Stanowią one także mniejsze niebezpieczeństwo niż metody laserowe, w których niezbędne jest usuwanie naturalnych części oka.

Na jakie rozwiązanie się zdecydować?

Chociaż sama prezbiopia jest nieunikniona, to mnogość dostępnych terapii prezbiopii sprawia, że każdy z powodzeniem znajdzie metodę, która go w pełni usatysfakcjonuje. Nieustanny rozwój takich nauk jak medycyna z pewnością przyniesie ze sobą jeszcze skuteczniejsze formy leczenia w przyszłości.


źródło – Ophthalmology Times