Parametry progresywnych soczewek kontaktowych

Soczewki kontaktowe to bardzo popularna metoda korygowania wad wzroku. Optymalne dostosowanie parametrów soczewek jest kluczowe dla procesu adaptacji oka oraz ostatecznego efektu korekcji wady wzroku. Wszystkie parametry soczewek powinny być określane podczas wizyty u okulisty.

Podstawowe parametry określające wszystkie rodzaje soczewek kontaktowych

parametry soczewek progresywnychParametrami określającymi właściwości fizykochemiczne soczewki, bezpośrednio oddziałującymi na komfort użytkowania, są:

  • parametr uwodnienia – określa zawartość wody w materiale soczewki; soczewki o niskim nasyceniu wodą cechuje zawartość wody 24-38%, o średnim nasyceniu w przedziale 50-60%, a o wysokim powyżej 60%; Parametr ten pozostaje w bezpośredniej zależności z tlenoprzepuszczalnością soczewki
  • tlenoprzepuszczalność soczewki (Dk) – określa, jak dużo tlenu przechodzi przez soczewkę i dociera do rogówki; z racji bezpośredniej zależności od grubości soczewki (t), praktycznego znaczenia nabiera parametr Dk/t, którego minimalna bezpieczna wartość to 125;

Parametry warunkujące właściwości korygujące soczewek

  • średnica soczewki (DIA), która musi być dostatecznie duża, aby zakrywać całą rogówkę
  • promień krzywizny (BC) – określa geometrię powierzchni wewnętrznej soczewki, bezpośrednio kontaktującej się z rogówką; soczewka nie powinna być ani zbyt luźna, ani zbyt ciasna, musi swobodnie poruszać się po powierzchni oka; gwarantuje to niezakłócony przepływ łez między rogówką a soczewką oraz prawidłową higienę oka
  • moc sferyczna (PWR) – wyrażana w dipotriach, z możliwymi zakresami -25D do +25D; określa zdolność soczewki do korekcji sferycznej wady wzroku (krótkowzroczność i nadwzroczność); z kolei zdolność korekcji wady cylindrycznej- astygmatyzmu, określana jest parametrami: mocą cylindryczną i osią cylindra

Parametry soczewek torycznych

Charakterystyczne dla soczewek torycznych, korygujących astygmatyzm, są następujące parametry:

  • moc cylindryczna (CWL) – soczewka toryczna posiada różne moce refrakcyjne w przekroju poziomym i poziomym, a moc cylindryczna to różnica między mocą sferyczną a mocą w drugim, prostopadłym przekroju
  • oś cylindra – określa położenie geometryczne mocy sferycznej

Parametry soczewek progresywnych

Szczególnym rodzajem soczewek kontaktowych są soczewki progresywne, przeznaczone do korygowania prezbiopii, czyli starczowzroczności. Ta wada wzroku, częsta u osób po 40-50 roku życia, polega na utracie elastyczności oka i zaburzonej zdolności akomodacji. Wymaga soczewki o obszarach widzenia dali i bliży, połączonych obszarem progresji, do widzenia pośredniego. Poza omówionymi powyżej parametrami sferycznych soczewek kontaktowych, ważnym parametrem określającym soczewki progresywne jest addycja. Soczewki progresywne mogą cechować się także parametrami soczewek torycznych, a to za sprawą soczewek progresywnych torycznych przeznaczonych dla osób z astygmatyzmem i po 40 roku życia.

Addycja soczewki to różnica między korekcją do bliży a korekcją do dali, określająca progresywny dodatek mocy soczewki umożliwiający płynną zmianę mocy. Zazwyczaj addycja soczewki wynosi od 0,75 do 3 dioptrii i zawsze ma wartość dodatnią. Wartość addycji dla obu oczu powinna być taka sama, chociaż sporadycznie może się różnić.